ชื่อ - สกุล :นายกรุงธน วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ
หน้าที่หลัก :งานยานพาหนะ
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานยานพาหนะ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานยานพาหนะ