ชื่อ - สกุล :น.ส.ลาวัลย์ ตาลกูล
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ/งานรับ-ส่งหนังสือ
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารบรรณ