ชื่อ - สกุล :นายจักรพันธ์ มหาไม้
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงาน
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :0840436064
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม : คณะทำงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่าย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ