ชื่อ - สกุล :น.ส.จันทร์จิรา อุดกันทา
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :การศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : การศึกษาตามอัธยาศัย