ชื่อ - สกุล :นางสาวจุฬารัตน์ เตวี
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานบริหารการเงินและงานบริหารบัญชี
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานบริหารการเงิน/บัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบริหารการเงินและงานบริหารบัญชี