ชื่อ - สกุล :นายอดุลย์ พนะการ
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :งานสนามและสวน
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย