ชื่อ - สกุล :นายวินัย จันทร์น้อย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :178 ถ.ลำพูน-ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย