ชื่อ - สกุล :นางแสงดาว บุญสุขมาศรี
ตำแหน่ง :พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก :ดูแลความสะอาด สำนักงาน
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอัตราจ้างเหมาบริการ
หน้าที่ในกลุ่ม : พนักงานบริการ