ชื่อ - สกุล :นายภาณุพงศ์ ยะพะง่า
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ประชาสัมพันธ์/บุคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :