ชื่อ - สกุล :นางธนพันธ์ เรืองผึ้ง
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :งานการประชุม/งานเลขานุการผู้บริหาร/งานสวัสดิการ
ที่อยู่ :178 หมู่ 11 ถ.ลำพูน-ริมปิง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Telephone :053511295
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่าย
หน้าที่ในกลุ่ม :