ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : ผลงานเอกสารถอดบทเรียน การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ของ ดร.ยุพิน บัวคอม
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 3073
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เอกสารถอดบทเรียน
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
ของ ดร.ยุพิน  บัวคอม