ประเภท : ประชาสัมพันธ์งานบุคลากร
เรื่อง : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 2029
อังคาร ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริหาร
และจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ 2559