ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 828
อังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน
                   เรื่อง   การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงุณวุฒิ ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 5 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5351-1295 ต่อ 16