ประเภท : คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณราคามาตรฐานครุภัณฑ์ WWW.BB.go.th ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 2661
พุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณราคามาตรฐานครุภัณฑ์
WWW.BB.go.th ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
โดย สำนักงบประมาณ