ประเภท : คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : คู่มือการใช้งานและแผ่นประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 885
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

          ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ให้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตโครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8,255 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 360 วัน โดยเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อผ่านสื่อสัญญาณ FTTx ที่ระดับความเร็วไม่น้อยกว่า 200/100 Mbps หรือเทคโนโลยีและความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่
          และทางบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้งานและแผ่นประชาสัมพันธ์โครงการฯ (สติ๊กเกอร์) ให้แก่จุดติดตั้งในโครงการทั้งหมด เพื่อเป็นการแนะนำการใช้งานเบื้องต้นในการลงทะเบียน และขั้นตอนการขอย้ายสถานที่ของจุดให้บริการ รวมถึงช่องทางการติดต่อหากเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการใช้งาน 
           ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี้