ประเภท : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 432
ศุกร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

1.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  (อ่านที่นี้)

2.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564  (อ่านที่นี้)

3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  (อ่านที่นี้)

4.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  (อ่านที่นี้)

5.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  (อ่านที่นี้)

6.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  (อ่านที่นี้)

7.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  (อ่านที่นี้)

8.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  (อ่านที่นี้)