ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยาและจำนวนเงินช่วยเหลือเยียว
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 495
อังคาร ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ขอประชาสัมพันธ์
                เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คลิกที่นี้)
                เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยา (คลิกที่นี้)