ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานงานฌาปนกิจศพ
ผู้เขียน : natchida
เข้าชม : 2167
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555
พิมพ์ 

ด้วยนางสาวภัชนุช  นุชแก้วฟ้า ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดี ณ โรงพยาบาลลำพูน ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยญาติพี่น้องตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมทุกคืน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดบ้านหลวย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน และจะฌาปนกิจศพ ณ สุสานบ้านหลวย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเรียนมาเพื่อทราบ