[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“Big cleaning day ด้วยแอลกอฮอล์ 80% ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 “
วันที่ 23 มีนาคม 2563 นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อำเภอลี้ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม “Big cleaning day ด้วยแอลกอฮอล์ 80% ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 “เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ กศน.อำเภอลี้ และ กศน.ตำบล ทั้ง 8 ตำบลในพื้นที่อำเภ
เข้าชม : [209]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561
เข้าชม : [229]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอลี้
โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [383]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2561
ค่ายเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 2561
เข้าชม : [195]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเน็ตประชารัฐในชุมชน
โครงการอบรมเน็ตประชารัฐในชุมชน
เข้าชม : [178]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
การสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เข้าชม : [340]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เข้าชม : [109]
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
เข้าชม : [240]
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"คนหละปูน ฮักอ่าน ฮักฮู้ สู่วิถีล้านนา\"
งานวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561
เข้าชม : [167]
4 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
กิจกรรมรถเข็น Shopping หนังสือ delivery
เข้าชม : [164]
28 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรมล่าสุด
กีฬา กศน.อำเภอลี้ สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
วันที่12มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอลี้
เข้าชม : [237]
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด\"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด\"รุ่นที่
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพุูน
เข้าชม : [237]
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจคุณภาพชีวิต เพศศึกษาและการป้องกันยาเสพติด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าชม : [239]
16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
จัดกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคคลบาท
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
เข้าชม : [266]
11 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน กศน.อำเภอลี้
รายละเอียดขั้นตอนการรับบริการต่าง ๆ ของ กศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [245]
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ทั้ง 8 ตำบล ในอำเภอลี้
เข้าชม : [262]
5 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันรักการอ่านและพิธีเปิด กศน.ตำบลป่าไผ่
เยาวชน และ ประชาชน ในจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม วันรักการอ่าน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมเปิดโครงการบรรณสัญจร บริจาคหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน วันนี้ ( 2 เม.ย.59) ที่ กศน.ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จ
เข้าชม : [298]
25 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบรรณารักษ์
กศน.อำเภอลี้ เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอลี้รับสมัครถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559คุณสมบัติ 1.จบปริญญาตรีด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น อย่างน้อย 3 หน่วยกิต
เข้าชม : [351]
2 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปณิธานความดีปีมหามงคล
เชิญร่วมโครงการปณิธานความดีปีมหามงคล http://www.panithand.com/
เข้าชม : [303]
16 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอลี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 51 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าชม : [359]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้