[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / มี.ค. / 2560 : กิจกรรมล่าสุด
กีฬา กศน.อำเภอลี้ สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
วันที่12มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอลี้
เข้าชม : [327]
11 / ก.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
รวมภาพกิจกรรม กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย 5-7 กันยายน 2556
รวมภาพกิจกรรม กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย 5-7 กันยายน 2556
เข้าชม : [601]
21 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 14-15 สิงหาคม 2556
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 14-15 สิงหาคม 2556
เข้าชม : [500]
17 / พ.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
โครงการสัมมนากลุ่มอาชีพสตรี 23 มีนาคม 2556
โครงการสัมมนากลุ่มอาชีพสตรี 23 มีนาคม 2556
เข้าชม : [472]
18 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานกศน. ณ ตึกกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มีนาคม 2556
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานกศน. ณ ตึกกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มีนาคม 2556
เข้าชม : [662]
18 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
การประกวด สุดยอด กศน จังหวัดลำพูน รอบ Audition วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
การประกวด สุดยอด กศน จังหวัดลำพูน รอบ Audition วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เข้าชม : [454]
20 / มี.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
การแข่งกีฬาสี กศน อำเภอลี้ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลี้
การแข่งกีฬาสี กศน อำเภอลี้ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลี้
เข้าชม : [654]
5 / ก.พ. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556
เข้าชม : [563]
24 / ม.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
ต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อครูใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 มกราคม 2556
ต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อครูใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 มกราคม 2556
เข้าชม : [568]
7 / พ.ย. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
การประชุมหารือ SWOT และทิศทางสถานศึกษาของ กศน อำเภอลี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
การประชุมหารือ SWOT และทิศทางสถานศึกษาของ กศน อำเภอลี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
เข้าชม : [669]
25 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
เข้าชม : [697]
11 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
เข้าชม : [555]
28 / ก.ย. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
เข้าชม : [670]
28 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
เข้าชม : [853]
20 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
เข้าชม : [698]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [449]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [607]
9 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [529]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้
29/20  หมู่ 4  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ 0-5397-9484 
 โทรสาร  0-5397-9484 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้