เนื้อหา : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟาง

อังคาร ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


 การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟางเข้าชม : 542


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      TKP (Thailand Knowledge Portal) ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอลี้ 7 / เม.ย. / 2563
      การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟาง 23 / ก.ย. / 2557
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง 23 / ก.ย. / 2557
      กลุ่มผ้าทอมือ 23 / ก.ย. / 2557
      ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 23 / ก.ย. / 2557