เนื้อหา : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : TKP (Thailand Knowledge Portal) ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอลี้

อังคาร ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2563


 กศน.อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในระดับอำเภอ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่โดดเด่นในอำเภอให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/dei.ac.th/lipubliclibrary/home

เข้าชม : 336


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      TKP (Thailand Knowledge Portal) ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอลี้ 7 / เม.ย. / 2563
      การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดฟาง 23 / ก.ย. / 2557
      การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ลัง 23 / ก.ย. / 2557
      กลุ่มผ้าทอมือ 23 / ก.ย. / 2557
      ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 23 / ก.ย. / 2557