เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลอบายมุข

จันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลอบายมุข ให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 40 คน ดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากร นายวินิทร พรมั่งใหม่ (หมอปุ๋ย) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ทั้งนี้มีนายศิริชัย โชติกมงคล ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเวียงหนองล่อง เป็นประธานในพิธี ณ ทัชสตาร์ รีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


เข้าชม : 382


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอเวียงหนองล่อง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลอบายมุข 5 / ก.ค. / 2564