[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การประชุมจัดทำสาระสำคัญในเอกสารประกอบการดำเนินงานยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ  เมื่อวันที่ 24-27 เม.ย.55 ที่โรงแรมตรัง กทม.
              การเทียบระดับแบบเดิม กับการเทียบระดับแบบที่จบ ม.6 ใน 8 เดือน  ยังเป็นคนละส่วนกัน  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครต่างกัน เช่น แบบเดิมต้องอายุ 20 ปี ยังต้องเทียบทีละระดับ ถ้าวุฒิ ป.6 ก็ต้องเทียบระดับ ม.ต้น ยังข้ามไป ม.ปลายเลยไม่ได้ พระภิกษุก็สมัครไม่ได้ ต้องมีอาชีพ 1 ปี     แต่แบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน รับอายุ 18 ปี ไม่รับเทียบระดับประถม แต่รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ป.6 มาเทียบระดับให้จบ ม.ปลายเลย ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีอาชีพแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นพระภิกษุ ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรนอกจากจะจบ ป.6 แล้วยังต้องได้นักธรรมชั้นตรีด้วย ( ถ้าได้นักธรรมเอก ไม่ต้องจบ ป.6 )  สมัครที่จังหวัดไหนก็ได้ เพราะไม่ต้องประเมินอาชีพ ณ สถานประกอบการ แต่ประเมิน 9 วิชา  เริ่มต้นด้วยการขอประเมินก่อนเลย วิชาไหนผ่านก็ผ่านเลย ( เกณฑ์ 60 % )  วิชาไหนไม่ผ่านจึงเรียนรู้ทบทวนเฉพาะวิชาที่ไม่ผ่านโดยมีครูที่ปรึกษาและมีสื่อให้ แล้วประเมินใหม่ เมื่อผ่านครบ 9 วิชา ก็ได้วุฒิ ม.ปลาย  ( รายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้อีก)  
             9 วิชา ( ใน 4 หมวด ) คือ
             หมวด ( Module ) 1  เครื่องมือสร้างความรู้ความสำเร็จ
             1)  การใช้คอมพิวเตอร์
             2)  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
             3)  การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME
             หมวด 2  พัฒนาองค์กร-ชุมชนเข้มแข็ง
             4)  ระบอบประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองดี
             5)  การบริหารจัดการชุมชน/องค์กร
             หมวด 3  ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
             6)  การสนทนาภาษาอังกฤษ ( หรือภาษาจีน )
             7)  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
             หมวด 4  ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตและวิจัยชุมชน
             8)  การวิจัยชุมชน
             9)  การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน
             ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอให้กฤษฎีกาพิจารณาเรื่องแก้กฎกระทรวงให้ประเมินข้ามระดับได้และส่งคืนมาให้ ครม.  จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงเปิดโครงการ คาดว่าจะเริ่มรับสมัครได้ในเดือนมิถุนายน  แต่ตอนนี้มีลูกค้าคอยอยู่แล้ว คือมีการลงนาม MOU กับกระทรวงเกษตรฯ จะให้หมอดิน หมอยาง หมอบัญชี เข้ารับการประเมินแปดหมื่นคน
ที่มา(เอกชัย กศน.ผักไห่)


เข้าชม : 141
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2