[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
     จบ ม.6 ใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ
          โปรเจกต์สุดฮอต ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าจะยกระดับการศึกษาของประชาชนให้จบชั้น ม.6 ภายใน 8 เดือนอย่างมีคุณภาพ เพราะที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยระดับการศึกษาของไทยอยู่ที่ 8.2 ปี หรือเทียบเป็นระดับ ม.2 เท่านั้น จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลตั้งเป้าว่าจะต้องยกระดับการศึกษาของไทยให้เป็น 12 ปี หรือ ม.6 ให้ได้
          นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา และต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งไม่น้อยกว่า 3 ซึ่งหากใครมีคุณสมบัติครบตามนี้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถภาพ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันทีที่ กศน.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยรัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้คนละ 1,500 บาท ส่วนผู้สมัครต้องออกค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาท
สอบผ่าน 9 วิชารับวุฒิ ม.6 ทันที
     ...เนื้อหาในการประเมิน ประกอบด้วย 9 วิชา ซึ่งกำหนดอยู่ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การบริหารธุรกิจ SME ระบอบประชาธิปไตย การบริหารจัดการชุมชน การสนทนาภาษาอังกฤษ/จีน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การวิจัยชุมชน และการจัดการอาหารเพื่อครอบครัว และชุมชน โดยแต่ละวิชาแบ่งการประเมินเป็น ทฤษฎี 70% และประสบการณ์ 30% ซึ่งแต่ละวิชาต้องได้คะแนน 2 ส่วนรวมกันไม่ต่ำกว่า 60% ถึงจะถือว่าผ่าน
     "ทั้ง 9 วิชานี้อาจจะไม่ลงลึกเหมือนการศึกษาในระบบ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีวิตที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียน หรือพบกลุ่ม แต่ทุกคนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีความพร้อมก็สามารถมาเทียบระดับการสอบได้ทันที โดยการประเมินคาดว่าจะจัดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้การประเมินจะต้องผ่านทั้ง 9 วิชาถึงจะได้รับวุฒิการศึกษา ม.6 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ผ่านวิชาใดก็จะต้องประเมินให้ผ่านภายใน 5 ปี ไม่เช่นนั้นผลการประเมินในวิชาอื่นๆ จะถูกยกเลิก และต้องเริ่มประเมินใหม่ทั้งหมด"
การันตีจบแบบมีคุณภาพ
     เลขาธิการ กศน. กล่าวด้วยว่า การประเมินในส่วนของทฤษฎี 70% แบ่งเป็น การสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 20% และสอบโดย กศน. 50% ซึ่งในส่วนนี้สามารถการันตีคุณภาพของผู้ที่เข้าร่วมโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือนได้อย่างดี เพราะ กศน.ไม่ได้ออกข้อสอบ และเป็นผู้วัดผลเองหน่วยงานเดียว แต่เป็นการสอบจากหน่วยงานกลางระดับชาติที่มีความน่าเชื่อถือด้วย จึงมั่นใจในคุณภาพได้ 
     ข้อสอบที่ กศน.เป็นผู้รับผิดชอบนั้น ได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วอย่างน้อย 30 ชุด ดังนั้นข้อสอบจะไม่ได้มีแต่ชุดเดิมๆ และผู้เรียนจะไม่สามารถจำข้อสอบได้ เพราะจะมีการรันสุ่มข้อสอบ ส่วนการสอบของ สทศ.นั้น ทราบว่าขณะนี้ได้คณะทำงานเพื่อกำหนดรายละเอียดในเรื่องนี้แล้ว อาทิ การออกข้อสอบ และการกำหนดปฏิทินการสอบ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องผ่านการสอบจาก สทศ. หากใครไม่มีคะแนนจาก สทศ.ก็จะไม่สามารถจบตามโครงการนี้ได้    
     "ผมยืนยันได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ ซึ่งโครงการนี้ กศน. ได้ดำเนินการมาอย่างรอบคอบ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จบจากโครงการนี้จะเป็นคนที่มีคุณภาพ แต่ผมก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนที่มาสมัครจะต้องจบ และได้วุฒิ ม.6 ทั้งหมด แค่จบครึ่งหนึ่งก็เก่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ กศน.ตำบลทุกแห่งลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ทั่วถึงในทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งตั้งเป้าว่าปีนี้จะต้องมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 150,000 คน" 
 

 
ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 3 มกราคม 2556


เข้าชม : 502
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2