[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
         
หลักสูตร กศน.อินเตอร์
     อีกโปรเจกต์ที่ กศน. เตรียมการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้จัดโครงการห้องเรียน English Program หรือ กศน.อินเตอร์ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีความพร้อม โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งใจจะไปทำงานในต่างแดน ได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน. แต่การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กศน.จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
     "ในเบื้องต้นได้เปิดการเรียนการสอนจังหวัดละ 1 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน โดยสามารถเปิดสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนกับครูต่างชาติเจ้าของภาษาโดยตรง แต่จะมีครูคนไทยเป็นพี่เลี้ยงห้องเรียนละ 1 คน ซึ่งการเรียนในลักษณะนี้จะเป็นการเรียนแบบชั้นเรียน ไม่ใช่พบกลุ่ม หรือแบบเทียบระดับเหมือนกับการศึกษาในโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน เพราะทุกคนจะต้องมาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 4 วัน" นายประเสริฐ กล่าว
เน้นสื่อสารปฏิบัติจริง
     การเรียนการสอนหลักสูตร กศน.อินเตอร์ จะเน้นสอนแบบโครงงาน และสอนแบบบูรณาการ มุ่งเน้นสื่อสารปฏิบัติจริง หาความรู้ด้วยตนเอง และสรุปเป็นองค์รวมความรู้ได้ โดยจะมีการจัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนด้วย เช่น การจัดค่ายภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน โดยการเรียนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐบาลประกาศชัดว่าการศึกษาในระดับนี้ต้องเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ
     "กศน.มีงบฯ สนับสนุนในการจัดหลักสูตรให้ห้องเรียนละ 180,000 บาท เพื่อนำมาใช้เป็นค่าครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ส่วนบุคลากรที่จะมาสอนนั้น ขณะนี้ได้อบรมครูชาวต่างชาติทั้ง 77 คนแล้ว เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย และการทำงานของ กศน. อย่างไรก็ตามคงต้องดูผลการดำเนินการในปีนี้ก่อนว่า นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะมีคุณภาพ และมีผู้สนใจเรียนหลักสูตรนี้มากน้อยแค่ไหน หากได้ผลดีก็จะขยายห้องเรียนเพิ่มอย่างแน่นอน"  
 

 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ วันที่ 3 มกราคม 2556


เข้าชม : 381
 
 
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดลำพูน
ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนโทรศัพท์ 0-5351-1295 

โทรสาร  0-5356-1255 
aramdilokrat_1@hotmail.com  pranee@lpn.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2