บทความคลังความรู้

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
ได้รางวัล contains
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
ได้รางวัล
51. กศน.อำเภอป่าซาง แหล่งอนุรักษ์โคขาวลำพูนบ้านไร่ป่าคา แหล่งเรียนรู้ ตำบลท่าตุ้ม  
52. กศน.อำเภอป่าซาง เตียนปูจา ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
53. กศน.อำเภอป่าซาง ถั่วเน่าแข็บ อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
54. กศน.อำเภอป่าซาง เส้นขนมจีนข้าวหมัก อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
55. กศน.อำเภอป่าซาง วัดหนองเงือก แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
56. กศน.อำเภอป่าซาง แผ่นดินพระนารายณ์ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
57. กศน.อำเภอป่าซาง หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ป่าซาง  
58. กศน.อำเภอลี้ การทำโคมไฟล้านนา อาชีพ ตำบลแม่ลาน  
59. กศน.อำเภอลี้ ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์แห่งภูก้อ อาชีพ ตำบลก้อ  
60. กศน.อำเภอลี้ หอศิลป์ที่อบอุ่น กับธรรมศิลป์ริมลี้ แวนนาริน แหล่งเรียนรู้ ตำบลลี้ ระดับภาค
61. กศน.อำเภอลี้ วัดลี้หลวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลลี้  
62. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเดือนสี่ทานข้าวใหม่ และหลัวหิงไฟพระเจ้า ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ตืน  
63. กศน.อำเภอลี้ งานประชุมเพลิงร่าง "ครูบาเจ้าพรรณ" เกจิดังแห่งภาคเหนือ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย  
64. กศน.อำเภอลี้ ศูรัทธาวิถีชาวพุทธ ปกาเกอะญอ แห่งบ้านพระบาทห้วยต้ม ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย ระดับจังหวัด
65. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเดืือนสี่เป็ง ทานข้าวใหม่ผิงไฟพระเจ้า ศิลปวัฒนธรรม ตำบลดงดำ  
66. กศน.อำเภอลี้ ผ้าทอสามสี เสน่ห์ของผ้าทอบ้านก้อทุ่ง อาชีพ ตำบลก้อ  
67. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีปอยหลวง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ลาน  
68. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ศิลปวัฒนธรรม ตำบลป่าไผ่  
69. กศน.อำเภอลี้ ที่ว่าง สร้างอาหาร กศน.ตำบลศรีวิชัย แหล่งเรียนรู้ ตำบลศรีวิชัย  
70. กศน.อำเภอลี้ เที่ยววัดพระพุทธบาทผาหนาม ตามรอยนักบุญ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าไผ่ ระดับจังหวัด
71. กศน.อำเภอลี้ สังกะวาดรมควัน เสน่ห์ก้อท่า หอมจากเตา อาชีพ ตำบลก้อ ระดับจังหวัด
72. กศน.อำเภอลี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพระบาทห้วยต้ม แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
73. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำฮอร์โมนไข่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า  
74. กศน.อำเภอเมืองลำพูน จ๊างมั่ง แฮนด์เมด ผลิตภัณฑ์ปักด้วยมือ อาชีพ ตำบลบ้านกลาง  
75. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ลอยประทีป 1,000 ดวง ล่องสำเปาคำ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ตืน  
76. กศน.อำเภอลี้ การฟ้องเจิง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้  
77. กศน.อำเภอลี้ จิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมด้านงานใบตอง การทำ "สวยดอก" หรือ "กรวยดอกไม้" ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย  
78. กศน.อำเภอลี้ น้ำดิบชมภู หมู่บ้านแห่งอารยธรรม ตามรอยครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าไผ่  
79. กศน.อำเภอลี้ ข้าวเกรียบ ภูมิปัญญาสร้าางอาชีพ อาชีพ ตำบลลี้  
80. กศน.อำเภอลี้ ชาดอกเก๊กฮวย ของดีตำบลศรีวิชัย อาชีพ ตำบลศรีวิชัย  
81. กศน.อำเภอเมืองลำพูน “คนสร้างมีด วิถีคนกล้า สืบตำนานตีเหล็ก อาชีพดั้งเดิมเสริมรายได้” อาชีพ ตำบลหนองหนาม  
82. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง “วัดห้วยแทงโพธิญาณ” สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม..สู่วิถีชีวิตทางสายบุญ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าพลู ระดับจังหวัด
83. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ผ้าทอกะเหรี่ยงลายโบราณ "สืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิต ชาวกะเหรี่ยงแบบดั้งเดิม" อาชีพ ตำบลป่าพลู  
84. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง โคมล้านนา-พระพุทธบาทสามยอด อาชีพ ตำบลป่าพลู  
85. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านโฮ่ง  
86. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง หอไตรวัดดงฤาษี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านโฮ่ง  
87. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน บ้านสันตับเต่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านโฮ่ง  
88. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง วัดดอยหลังถ้ำ สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตทางธรรม กับการพัฒนาชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีเตี้ย  
89. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง วัดพระเจ้าตนหลวง สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม สู่วิถีชีวิตทางธรรม กับการพัฒนาชีวิต แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีเตี้ย  
90. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง งานเข้ากรรม ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตำบลบ้านโฮ่ง  
91. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ่อครูอุทิศ มูลย่อง แหล่งเรียนรู้ ตำบลศรีเตี้ย  
92. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ประเพณีแห่แค่หลวงตำบลเวียงกาน ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านโฮ่ง  
93. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง งานประเพณีห้าเป็ง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลบ้านโฮ่ง  
94. กศน.อำเภอลี้ การเลี้ยงป้อเจ้า บ้านแม่ลอง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลดงดำ  
95. กศน.อำเภอลี้ วนอุทยานถ้ำหลวงเวียงแก้ว แหล่งท่องเที่ยว ตำบลแม่ตืน  
96. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ดอยกาน แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.บ้านโฮ่ง  
97. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง วัดสันเจดีย์ริมปิง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลหนองปลาสะวาย  
98. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ผ้าทอกะเหรี่ยงด้วยกี่เอว อาชีพ ตำบลหนองปลาสะวาย  
99. กศน.อำเภอบ้านโฮ่ง ไม้กวาดทางมะพร้าว อาชีพ ตำบลหนองปลาสะวาย  
100. กศน.อำเภอแม่ทา สถานีรถไฟศาลาแม่ทา แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชน อ.แม่ทา  
    จำนวนที่พบ: 50      
หน้า 
 of 10
     จำนวนบันทึก 51 to 100 of 492
    
@กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน