ฐานข้อมูลคลังความรู้ กศน.ตำบล

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
หน้า 
 of 10
     จำนวนหน้าบันทึก 201 to 250 of 492
    
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
201. กศน.อำเภอเมืองลำพูน บ้านหนังสือชุมชน (บ้านหัวฝาย) กิจกรรมทำโคมและ ขนมวาฟเฟิล แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองช้างคืน
202. กศน.อำเภอเมืองลำพูน “เลี้ยงไก่” ต้นทางของการเกิดก๊าชชีวภาพ สร้างพลังงานทดแทน สู่ชุมชน แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองหนาม
203. กศน.อำเภอลี้ การทำโคมไฟล้านนา อาชีพ ตำบลแม่ลาน
204. กศน.อำเภอลี้ ข้าวเกรียบ ผลิตภัณฑ์แห่งภูก้อ อาชีพ ตำบลก้อ
205. กศน.อำเภอลี้ หอศิลป์ที่อบอุ่น กับธรรมศิลป์ริมลี้ แวนนาริน แหล่งเรียนรู้ ตำบลลี้
206. กศน.อำเภอลี้ วัดลี้หลวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลลี้
207. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเดือนสี่ทานข้าวใหม่ และหลัวหิงไฟพระเจ้า ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ตืน
208. กศน.อำเภอลี้ งานประชุมเพลิงร่าง "ครูบาเจ้าพรรณ" เกจิดังแห่งภาคเหนือ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย
209. กศน.อำเภอลี้ ศูรัทธาวิถีชาวพุทธ ปกาเกอะญอ แห่งบ้านพระบาทห้วยต้ม ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย
210. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเดืือนสี่เป็ง ทานข้าวใหม่ผิงไฟพระเจ้า ศิลปวัฒนธรรม ตำบลดงดำ
211. กศน.อำเภอลี้ ผ้าทอสามสี เสน่ห์ของผ้าทอบ้านก้อทุ่ง อาชีพ ตำบลก้อ
212. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีปอยหลวง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ลาน
213. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี ศิลปวัฒนธรรม ตำบลป่าไผ่
214. กศน.อำเภอลี้ ที่ว่าง สร้างอาหาร กศน.ตำบลศรีวิชัย แหล่งเรียนรู้ ตำบลศรีวิชัย
215. กศน.อำเภอลี้ เที่ยววัดพระพุทธบาทผาหนาม ตามรอยนักบุญ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าไผ่
216. กศน.อำเภอลี้ สังกะวาดรมควัน เสน่ห์ก้อท่า หอมจากเตา อาชีพ ตำบลก้อ
217. กศน.อำเภอลี้ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพระบาทห้วยต้ม แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
218. กศน.อำเภอลี้ ประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง ลอยประทีป 1,000 ดวง ล่องสำเปาคำ ศิลปวัฒนธรรม ตำบลแม่ตืน
219. กศน.อำเภอลี้ การฟ้องเจิง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
220. กศน.อำเภอลี้ จิตอาสาสืบสานวัฒนธรรมด้านงานใบตอง การทำ "สวยดอก" หรือ "กรวยดอกไม้" ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย
221. กศน.อำเภอลี้ น้ำดิบชมภู หมู่บ้านแห่งอารยธรรม ตามรอยครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี แหล่งท่องเที่ยว ตำบลป่าไผ่
222. กศน.อำเภอลี้ ข้าวเกรียบ ภูมิปัญญาสร้าางอาชีพ อาชีพ ตำบลลี้
223. กศน.อำเภอลี้ ชาดอกเก๊กฮวย ของดีตำบลศรีวิชัย อาชีพ ตำบลศรีวิชัย
224. กศน.อำเภอลี้ การเลี้ยงป้อเจ้า บ้านแม่ลอง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลดงดำ
225. กศน.อำเภอลี้ วนอุทยานถ้ำหลวงเวียงแก้ว แหล่งท่องเที่ยว ตำบลแม่ตืน
226. กศน.อำเภอลี้ วิถีชุมชนบ้านน้ำบ่อน้อย ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
227. กศน.อำเภอลี้ น้ำตกตาดสะดอ น้ำตกน้อยแห่งก้อหลวง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลก้อ
228. กศน.อำเภอลี้ ต้นครัวตาน ต้นบุญแห่งศรัทธา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
229. กศน.อำเภอลี้ กระเป๋า-ตะกร้า จากเส้นพลาสติก อาชีพ ตำบลก้อ
230. กศน.อำเภอลี้ ผ้าจกโหล่งลี้ มรดกสายเมือง อาชีพ ตำบลลี้
231. กศน.อำเภอลี้ Best Practice กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แหล่งเรียนรู้ ตำบลป่าไผ่
232. กศน.อำเภอลี้ กระเป๋าผ้าลูกเดือย อาชีพ ตำบลดงดำ
233. กศน.อำเภอลี้ วัดพระธาตุดอยเงือก แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนาทราย
234. กศน.อำเภอลี้ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนาทราย
235. กศน.อำเภอลี้ ขนมปาดเลิศรส ร้อยปี ของดีปี๋ใหม่เมือง อาชีพ ตำบลแม่ตืน
236. กศน.อำเภอลี้ การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต สมองผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ ตำบลแม่ลาน
237. กศน.อำเภอลี้ ป่าชุมชนบ้านแม่ป้อกใน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีวิชัย
238. กศน.อำเภอลี้ ธรรมชาติ...อันแสนงดงาม...น้ำตกสีฟ้ามรกต "น้ำตกก้อหลวง" แหล่งท่องเที่ยว ตำบลก้อ
239. กศน.อำเภอลี้ พิธีเปลี่ยนผ้ารูปเหมือนและสรงน้ำองค์สามครูบา ศิลปวัฒนธรรม ตำบลลี้
240. กศน.อำเภอลี้ พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า อาชีพ ตำบลดงดำ
241. กศน.อำเภอลี้ ดาบน้ำลี้ศิริเวียงชัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ลาน
242. กศน.อำเภอลี้ ใจบ้าน หรือสะดือเมือง พระพุทธบาทห้วยต้ม ศิลปวัฒนธรรม ตำบลนาทราย
243. กศน.อำเภอลี้ ผ้าย้อมดิน ถิ่นครูบา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลป่าไผ่
244. กศน.อำเภอลี้ วัดห้วยบง (ว่องวัฒนสินวนาราม) แหล่งท่องเที่ยว ตำบลศรีวิชัย
245. กศน.อำเภอลี้ จากฝีมือการประดิษฐ์ สู่การกระจายรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
246. กศน.อำเภอลี้ หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลนาทราย
247. กศน.อำเภอลี้ สารพัดประโยชน์ ข้าวตอกของชาวเมืองเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลแม่ตืน
248. กศน.อำเภอลี้ สื่อเรียนรู้ เพื่อคนพิการ กศน.อำเภอลี้ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
249. กศน.อำเภอลี้ Li Nfe ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ ศสกร.อำเภอลี้ แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
250. กศน.อำเภอลี้ การปักผ้าลายโบราณปกาเกอะญอพระบาทห้วยต้ม อาชีพ ห้องสมุดประชาชน อ.ลี้
    จำนวน: 50    
หน้า 
 of 10
     จำนวนหน้าบันทึก 201 to 250 of 492
    
@กลุ่มงานสารสนเทศ