ฐานข้อมูลคลังความรู้ กศน.ตำบล

หน่วยงาน/สถานศึกษา contains
หมวดหมู่บทความ contains
หน้า 
 of 17
     จำนวนหน้าบันทึก 201 to 250 of 807
    
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา
บทความ (Thailand Knowledge Portol :TKP)
หมวดหมู่บทความ
พื้นที่บทความ
201. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ศูนย์วัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ตำบลอุโมงค์
202. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ฟ้อนหริภุญชัย ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
203. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) นายอินสนธิ์ วงค์สาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบ้านแป้น
204. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต้นแบบระดับจังหวัด แหล่งเรียนรู้ ตำบลเหมืองง่า
205. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สามล้อลำพูน อาชีพ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
206. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำบายศรีสู่ขวัญ จากใบตอง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเหมืองง่า
207. กศน.อำเภอเมืองลำพูน บ้านหนังสือชุมชน บ้านเอื้ออาทร แหล่งเรียนรู้ ตำบลเหมืองง่า
208. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดต้นแก้ว แหล่งท่องเที่ยว ตำบลเวียงยอง
209. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดพระยืน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลเวียงยอง
210. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ผ้าทอยกดอกลำพูน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเวียงยอง
211. กศน.อำเภอเมืองลำพูน Best Practice โครงงานวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ ตำบลเวียงยอง
212. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แหล่งเรียนรู้ ตำบลเวียงยอง
213. กศน.อำเภอเมืองลำพูน เทศกาลผ้าทอและของดีตำบลเวียงยอง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง
214. กศน.อำเภอเมืองลำพูน งานสรงน้ำพระธาตุวัดพระยืน ประจำปี 2566 ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง
215. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ประเพณีวันสงกรานต์ล้านนา (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566 ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง
216. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน ตำบลเวียงยอง แหล่งเรียนรู้ ตำบลเวียงยอง
217. กศน.อำเภอเมืองลำพูน แหนมห่อใบตอง อาชีพ ตำบลเหมืองจี้
218. กศน.อำเภอเมืองลำพูน กลองหลวง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเหมืองจี้
219. กศน.อำเภอเมืองลำพูน กิจกรรมผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า
220. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำโคมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างคืน
221. กศน.อำเภอเมืองลำพูน เครื่องสืบชะตา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างคืน
222. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สาธิตทำน้ำหมักชีวภาพ อาชีพ ตำบลหนองช้างคืน
223. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำหมวกจากซองกาแฟ อาชีพ ตำบลหนองช้างคืน
224. กศน.อำเภอเมืองลำพูน อัธยาศัย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลหนองช้างคืน
225. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ห้องสมุดชาวตลาด แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองช้างคืน
226. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การขับเคลื่อนบ้านหนังสือชุมชน ตามโครงการพัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่บ้านหนังสือชุมชน ลานอนุสาวรีย์ครูบาศีวิชัยตำบลริมปิง แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
227. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ถนนคนเดินลำพูน กับกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
228. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สวนพอเพียง(สวนทุเรียน) อาชีพ ตำบลมะเขือแจ้
229. กศน.อำเภอเมืองลำพูน แกะโฟมงานโฟม ลำพูน อาชีพ ตำบลมะเขือแจ้
230. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สำนักปฏิบัติธรรมกู่ย่าม่าน แหล่งท่องเที่ยว ตำบลมะเขือแจ้
231. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรวิชาการทำขนมวาฟเฟิล อาชีพ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
232. กศน.อำเภอเมืองลำพูน พ่ออุ้ยปั๋น ติ๊บพิงค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลประตูป่า
233. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ชวนสักการะขอพร 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ย่านอำเภอเมืองลำพูน แหล่งท่องเที่ยว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
234. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ป่าชุมชน แหล่งเรียนรู้ ตำบลศรีบัวบาน
235. กศน.อำเภอเมืองลำพูน พิธีบวชป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลศรีบัวบาน
236. กศน.อำเภอเมืองลำพูน การทำสมุนไพรแช่เท้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลศรีบัวบาน
237. กศน.อำเภอเมืองลำพูน โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น​ หลักสูตร​การปักผ้าด้วยมือ อาชีพ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชฯ
238. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดรมณียาม แหล่งท่องเที่ยว ตำบลต้นธง
239. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดจักรคำภิมุข แหล่งท่องเที่ยว ตำบลต้นธง
240. กศน.อำเภอเมืองลำพูน อาชีพ อาชีพ ตำบลต้นธง
241. กศน.อำเภอเมืองลำพูน แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ตำบลต้นธง
242. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ประเพณีปอยหลวง ศิลปวัฒนธรรม ตำบลเหมืองจี้
243. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดศรีคำ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง
244. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดพญาผาบ แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง
245. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดป่าม่วงสันป่าฝ้าย แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง
246. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดศรีชุม แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง
247. กศน.อำเภอเมืองลำพูน วัดสิงห์เคิ่ง แหล่งท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง
248. กศน.อำเภอเมืองลำพูน สตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม (นางสาวสมพร คำวัง) ศิลปวัฒนธรรม ตำบลบ้านแป้น
249. กศน.อำเภอเมืองลำพูน กระเป๋าผ้าด้นมือ อาชีพ ตำบลเหมืองจี้
250. กศน.อำเภอเมืองลำพูน ฟ้อนวีหริภุญไชย ศิลปวัฒนธรรม ตำบลบ้านแป้น
    จำนวน: 50    
หน้า 
 of 17
     จำนวนหน้าบันทึก 201 to 250 of 807
    
@กลุ่มงานสารสนเทศ