ระบบงานสารบรรณ รับหนังสือราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

Login Page

User Name
Password


 

 งานสารบรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ถ.ลำพูน-ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 053-511295 โทรสาร. 053-561255 พัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ