[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : โปรแกรม ITw รุ่น 26 พ.ย.55 (ปรับปรุงจาก 21 พ.ย.55)

อังคาร ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 
โปรแกรม ITw รุ่น 26 พ.ย.55


    โปรแกรม ITw เปลี่ยนจากรุ่น 21 พ.ย.55 เป็นรุ่น 26 พ.ย.55 เนื่องจาก it51 ver 21 พย โหลดคะแนน nt ไม่ได้ แจ้งว่าเลขประชาชนไม่ตรงมีปัญหาอ่านแฟ้มคะแนน 1/55 ไม่ได้ เป็นเพราะ สทศ.เปลี่ยนฟอร์มแฟ้มคะแนน 1/55 ให้ต่างจากฟอร์มแฟ้มคะแนน 2/54 ( เปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้อมูล ) คุณสุขุมได้แก้ไขโปรแกรมใหม่เป็นรุ่น 26 พ.ย.55 ให้เช็คตำแหน่งของข้อมูลโดยค้นหาตำแหน่งเอง ไม่ได้กำหนดตำแหน่งตายตัว ทำให้สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งไฟล์แบบเก่า ( 2/54 ) และแบบใหม่ ( 1/55 )

link สำหรับ download โปรแกรมติดตั้ง ITW51 2.0 รุ่น 26 พ.ย. 55


https://dl.dropbox.com/u/15540884/itw51_26112012_setup.zip

เข้าชม : 878


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      แบบฟอร์มราชการต่างๆ 13 / ม.ค. / 2557
      โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 9 / ธ.ค. / 2555
      โปรแกรม ITw รุ่น 26 พ.ย.55 (ปรับปรุงจาก 21 พ.ย.55) 27 / พ.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้