[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

บทความสาระน่ารู้ : ทั้งหมด
  

4 / ก.ค. / 2556 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
คำพ่อสอน
คำพ่อสอน
เข้าชม : 849
คะแนน Vote : [7]
4 / ก.ค. / 2556 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
เข้าชม : 848
คะแนน Vote : [8]
4 / ก.ค. / 2556 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
เริ่มต้นอย่างไรให้พอเพียง
เริ่มต้นอย่างไรให้พอเพียง
เข้าชม : 883
คะแนน Vote : [7]
4 / ก.ค. / 2556 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
พอเพียงรากฐานสำคัญของชีวิต
พอเพียงรากฐานสำคัญของชีวิต
เข้าชม : 898
คะแนน Vote : [9]
4 / ก.ค. / 2556 : ความรู้เกี่ยวกับ IT
พอเพียงอย่างไรในการใช้ชีวิต
พอเพียงอย่างไรในการใช้ชีวิต
เข้าชม : 860
คะแนน Vote : [7]
14 / พ.ย. / 2555 : บทความทั่วไป
เร็วๆ นี้
เร็วๆ นี้
เข้าชม : 447
คะแนน Vote : [6]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้