[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

  เนื้อหาที่ 1 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 5  
 • ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
 • 0  
 • กิจกรรม
 • 0  
 • งานวิชาการ
 • 0  
 • ราชการ
 • 0  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 3  
 • ศูนย์การเรียนชุมชน2
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • โปรแกรม
 • 7  
 • งานประกันคุณภาพ
 • 1  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 5  
 • ดาวน์โหลด
 • 2  
    เนื้อหาที่ 3 : แหล่งเรียนรู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
 • 0  
 • ประชาสัมพันธ์
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 5  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 0  
 • บทความทั่วไป
 • 1  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 0  
 • บทความสุขภาพ
 • 0  
 • หนังสือที่ไม่มีใครอ่าน
 • 0  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 0  
 • อาหารเพื่อสุขภาพ
 • 0  
 • สมุนไพรน่ารู้
 • 0  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 58  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 2  
 • ข่าวเด่น
 • 7  
 • กิจกรรมล่าสุด
 • 18  
 • ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
 • 6  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ
 • 0     
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
  ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
  โทรสาร  0-5397-9484 

  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้