[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : โปรแกรม
หัวข้อเรื่อง : แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


 


เข้าชม : 622


โปรแกรม 5 อันดับล่าสุด

      แบบประเมินคัดเลือก 8 ก.ย.55 7 / มิ.ย. / 2556
      แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 / พ.ค. / 2556
      โปรแกรม EIS 56 9 / ม.ค. / 2556
      โปรแกรม ITw 2.0 ( หลักสูตร 51 ทั่วประเทศ ) รุ่นวันที่ 21 พ.ย. 55 24 / พ.ย. / 2555
      โปรแกรม ITW51 รุ่น 2.0 วันที่ 1 เมษายน 2555 12 / พ.ย. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้