[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : กิจกรรมล่าสุด
หัวข้อเรื่อง : อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556

อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556


  

  

  
 


เข้าชม : 512


กิจกรรมล่าสุด 5 อันดับล่าสุด

      กีฬา กศน.อำเภอลี้ สัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด 28 / มี.ค. / 2560
      รวมภาพกิจกรรม กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย 5-7 กันยายน 2556 11 / ก.ย. / 2556
      กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 14-15 สิงหาคม 2556 21 / ส.ค. / 2556
      โครงการสัมมนากลุ่มอาชีพสตรี 23 มีนาคม 2556 17 / พ.ค. / 2556
      วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานกศน. ณ ตึกกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มีนาคม 2556 18 / เม.ย. / 2556


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้