[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
เข้าชม : [10]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เข้าชม : [6]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
เข้าชม : [5]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
เข้าชม : [4]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : [5]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
เข้าชม : [2]
22 / มิ.ย. / 2565 : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
เข้าชม : [16]
28 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กศน.ชาเลนจ์ ประจำปี 2565
การประกวดขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กศน.ชาเลนจ์ ประจำปี 2565
เข้าชม : [48]
1 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
เข้าชม : [134]
23 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สืบสานประเพณีลอยกระทง
สืบสานประเพณีลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : [190]
21 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
เข้าชม : [173]
1 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องด้วย 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เข้าชม : [195]
5 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564
เข้าชม : [230]
5 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เข้าชม : [202]
21 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
เข้าชม : [213]
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-net ครั้งที่ 2 ณ สนามสอบโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
กศน.อำเภอลี้ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-net ครั้งที่ 2
เข้าชม : [261]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วตั้งแต้บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
เข้าชม : [341]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหน้ากากอนามัยและเจลล์ล้างมือ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอลี้ นำโดย นางพิรุณทิพย์ ทุ่งสูง ผอ.กศน.อำเภอลี้ และนางสาวมะลิวรรณ ศรีแก้ว ครู คศ.1 ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,590 ชิ้น และเจลล้างมือให้กับกำนันทั้ง 8 ตำบล ในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
เข้าชม : [293]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกอาชีพตามโครงการ 1อำเภอ1อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563-4 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการ 1อำเภอ1อาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และฝึกอาชีพ กศน.อำเภอลี้
เข้าชม : [299]
4 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝึกทักษะชีวิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันโรคโคโรน่า 2019
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกทักษะชีวิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์เพื่อป้องกันโรคโคโรน่า 2019 ระหว่าง วันที่ 9-13 มีนาคม 2563 เป้าหมาย 180 คน
เข้าชม : [254]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้