[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อเรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565


 nfe_lee/UserFiles/File/OctReport 2564.pdf

เข้าชม : 14


ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 22 / มิ.ย. / 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 22 / มิ.ย. / 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 22 / มิ.ย. / 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 22 / มิ.ย. / 2565
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 22 / มิ.ย. / 2565


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้