[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
28 / ก.ย. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
เข้าชม : [596]
28 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
เข้าชม : [785]
20 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
เข้าชม : [634]
4 / ส.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ตำบลป่าไผ่ 1 สิงหาคม 2555
พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ตำบลป่าไผ่ 1 สิงหาคม 2555
เข้าชม : [446]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [385]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [483]
16 / ก.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดป้าย กศน. และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลนาทราย วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิดป้าย กศน. และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลนาทราย วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [469]
9 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [470]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้