[x] ปิดหน้าต่างนี้
 ..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
เข้าชม : [697]
25 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
เข้าชม : [638]
11 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
เข้าชม : [555]
28 / ก.ย. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กันยายน 2555
เข้าชม : [670]
28 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กศน ตำบลหนองล่อง 27 สิงหาคม 2555
เข้าชม : [853]
20 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย
เข้าชม : [698]
4 / ส.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ตำบลป่าไผ่ 1 สิงหาคม 2555
พิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ตำบลป่าไผ่ 1 สิงหาคม 2555
เข้าชม : [507]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
ปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 26 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [449]
2 / ส.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย
งานกีฬา กศน เกมส์ กลุ่มโซนหล่ายดอย ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [607]
16 / ก.ค. / 2555 : ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดป้าย กศน. และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลนาทราย วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
พิธีเปิดป้าย กศน. และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ตำบลนาทราย วันที่ 16 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [525]
9 / ก.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
งานกีฬาสี กศน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555
เข้าชม : [529]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/5
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลี้
29/20  หมู่ 4  ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ 0-5397-9484 
 โทรสาร  0-5397-9484 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้