[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


..::  ปรัชญา : เรียนรู้คู่คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            วิสัยทัศน์ : “ประชาชนในพื้นทีอำเภอลี้ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”           อัตลักษณ์ : “เป็นคนดี มีคุณธรรม ”            เอกลักษณ์ : “มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ::..
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
13 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารในโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [327]
4 / พ.ย. / 2556 : ข่าวเด่น
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
ร่าง นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
เข้าชม : [296]
11 / ก.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
รวมภาพกิจกรรม กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย 5-7 กันยายน 2556
รวมภาพกิจกรรม กศน.เกมส์ จังหวัดหนองคาย 5-7 กันยายน 2556
เข้าชม : [529]
2 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนา ทบทวนผลการดำเนินงานภายในสถานศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอลี้
โครงการประชุมสัมมนา ทบทวนผลการดำเนินงานภายในสถานศึกษา วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอลี้
เข้าชม : [349]
21 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 14-15 สิงหาคม 2556
กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดสุโขทัย 14-15 สิงหาคม 2556
เข้าชม : [432]
4 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยความยินดียิ่ง
ขอต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยความยินดียิ่ง
เข้าชม : [309]
17 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพของกศน.ลี้ ในงานสุดยอด กศน.ระดับภาคเหนือ 25 เมษายน 2556
นำเสนอผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพของกศน.ลี้ ในงานสุดยอด กศน.ระดับภาคเหนือ 25 เมษายน 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าชม : [613]
17 / พ.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
โครงการสัมมนากลุ่มอาชีพสตรี 23 มีนาคม 2556
โครงการสัมมนากลุ่มอาชีพสตรี 23 มีนาคม 2556
เข้าชม : [418]
18 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานกศน. ณ ตึกกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มีนาคม 2556
วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานกศน. ณ ตึกกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 4 มีนาคม 2556
เข้าชม : [604]
18 / เม.ย. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
การประกวด สุดยอด กศน จังหวัดลำพูน รอบ Audition วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
การประกวด สุดยอด กศน จังหวัดลำพูน รอบ Audition วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
เข้าชม : [399]
20 / มี.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
การแข่งกีฬาสี กศน อำเภอลี้ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลี้
การแข่งกีฬาสี กศน อำเภอลี้ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลี้
เข้าชม : [601]
5 / ก.พ. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556
อบรมเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกครั้งที่สาม (ครั้งที่2)ณ ห้องประชุม กศน อำเภอลี้ 29 มกราคม 2556
เข้าชม : [507]
24 / ม.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือการจัดงานกีฬาสี กศน เกมส์ อำเภอลี้ 24 มกราคม 2556
การประชุมหารือการจัดงานกีฬาสี กศน เกมส์ อำเภอลี้ 24 มกราคม 2556
เข้าชม : [438]
24 / ม.ค. / 2556 : กิจกรรมล่าสุด
ต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อครูใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 มกราคม 2556
ต้อนรับนักปั่นจักรยานเพื่อครูใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 15 มกราคม 2556
เข้าชม : [515]
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
เข้าชม : [391]
5 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เข้าชม : [350]
7 / พ.ย. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
การประชุมหารือ SWOT และทิศทางสถานศึกษาของ กศน อำเภอลี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
การประชุมหารือ SWOT และทิศทางสถานศึกษาของ กศน อำเภอลี้ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
เข้าชม : [626]
25 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
เข้าชม : [633]
25 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
การประชุมคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม กศน. อ.ลี้
เข้าชม : [576]
11 / ต.ค. / 2555 : กิจกรรมล่าสุด
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ อ.เมือง จ.ลำพูน
เข้าชม : [491]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอลี้
ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110โทรศัพท์ 0-5397-9484 
โทรสาร  0-5397-9484 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   กศน.อำเภอลี้